Bán hàng kiểu tư vấn – Phương pháp bán hàng thời hiện đại

Một nhân viên bán hàng tư vấn là một người  không chỉ bán sản phẩm dịch vụ của Công ty, mà còn là người thường xuyên đưa ra những giải pháp cho các vấn đề của Khách hàng bằng chính các sản phẩm và dịch vụ của mình. Để làm một chuyên gia bán hàng tư vấn đòi hỏi phải có rất nhiều kỹ năng để đạt đươc hiệu quả công việc, mục tiêu cá nhân và hơn nữa là mục tiêu của Công ty. Khóa học Kỹ năng bán hàng tư vấn của SmartSkills sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về công việc này, và những kỹ năng tạo nên sự thành công cho nó.

mm
PGĐ Công ty BHNT PVI Sunlife