Nhà Lãnh đạo cấp độ 5

  • Giảng Viên: Lê Duy Quang
  • Bài Giảng: 7
  • Quizzes: 1
  • Thời Lượng: 10 weeks

Phác họa chân dung nhà lãnh đạo cấp độ 5

5 cấp độ lãnh đạo pha trộn kết hợp với những nghịch lý về chiều sâu trong nội tại con người với sự chuyên nghiệp. Những sự kết hợp hiếm hoi này thách thức những giả định của chúng tôi trong việc tìm kiếm điều gì đã tạo nên những nhà lãnh đạo vĩ đại.

Những người nổi tiếng như Lee Lacocca (người đã đưa Chrysler thoát khỏi bờ vực của sự phá sản) có thể rất nổi tiếng trên các mặt báo. Nhưng một cách từ từ nhẹ nhàng, những nhà lãnh đạo như Darwin Smith của Kimberly-Clark đã nâng công ty của họ lên tầm vĩ đại – và giữ chúng ở tầm vĩ đại.

mm
Giảng Viên Hợp Tác VietVictory