Chân dung người lãnh đạo trong thời kì đổi mới

  • Giảng Viên: Lê Duy Quang
  • Bài Giảng: 5
  • Quizzes: 1
  • Thời Lượng: 10 weeks

Các khái niệm mới về quản lý và lãnh đạo trong thời kỳ mới, Chân dung nhà lãnh đạo hiện đại, Xây dựng tâm thế, vị thế và năng lực để trở thành nhà lãnh đạo chuyên nghiệp và hiệu quả, Chuẩn bị sẵn sàng tâm thế, vị thế cho vai trò nhà lãnh đạo tương lai, Nắm bắt và phân biệt rõ hai khái niệm giữa lãnh đạo và quản lý, Xây dựng cho bản thân phong cách quản lý chuyên nghiệp và hiệu quả, Hiểu và ứng dụng được các công cụ trong điều hành, hướng đến quản trị hiệu quả, Xác định được các năng lực cần thiết của nhà lãnh đạo/quản lý trong để định vị bản thân và xây dựng lộ trình bổ sung năng lực cá nhân, hướng đến phát triển tổ chức

mm
Giảng Viên Hợp Tác VietVictory