Category: Uncategorized

Viet Victory tham gia khánh thành Trung tâm mô phỏng phục vụ giảng dạy và nghiên cứu – UEH Simulation Center

Sáng ngày 08/01/2020, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã chính thức khánh thành “Trung tâm mô phỏng phục vụ giảng dạy và nghiên cứu – UEH Simulation Center” tại Cơ sở B (279 Nguyễn Tri Phương, phường 5, quận 10, TP.HCM). Dựa trên nhu cầu thực tế của thị trường lao […]

Read More

Viet Victory ký kết hợp tác xây dựng Chương trình đào tạo Thực hành ngân hàng thương mại tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Sau khi khánh thành “Trung tâm mô phỏng phục vụ giảng dạy và nghiên cứu – UEH Simulation Center” vào ngày 08/01/2020, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh đã đưa ra quyết định kết kết hợp tác cùng Viet Victory xây dựng Chương trình đào tạo Thực hành ngân hàng thương mại. Trường Đại học Kinh […]

Read More