Author: Tai Pham

Hợp tác công nghệ giáo dục Việt – Hàn

“Những cây cầu nối nhịp tri thức”: Hợp tác công nghệ giáo dục Việt – Hàn để trẻ em có thể “tắm” trong môi trường tiếng Anh Trong bộ phim tài liệu, “Những cây cầu nối nhịp tri thức” khắc họa sự phát triển đặc biệt về lĩnh vực giáo dục công nghệ, Egroup tự […]

Read More