InstructorVũ Xuân Vinh
TypeOnsite Course
Date07/09/2015 - 30/09/2015
Time2 lessons, 3 hours per lesson
Place9th floor - WASECO Building - No.10 Pho Quang St., Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
Seat0/40
Price600000đ
Book Now

Một doanh nghiệp kinh doanh thành công (bất kể đó là doanh nghiệp dịch vụ, sản xuất, hay thương mại) thì: (1) Không chỉ chăm sóc khách hàng (CSKH) trong quá trình bán hàng (During Sales), mà còn CSKH cả sau bán hàng (After Sales); (2) Luôn luôn giữ được một “chuẩn mực”, một “đẳng cấp” trong việc CSKH của mình nhờ “sở hữu” một đội ngũ nhân sự kinh doanh chuyên nghiệp và được đào tạo bài bản về  bán hàng và chăm sóc khách hàng.

Mục Tiêu Khóa Học

Sau khi tham dự chương trình, người học sẽ:

  • Thấu hiểu những nhận thức quan trọng của công tác chăm sóc khách hàng trong môi trường kinh doanh hiện nay;
  • Biết được một cách rõ ràng chân dung của một khách hàng trong thời đại ngày nay, đâu là sự kỳ vọng, là sự mong đợi, là yếu tố quyết định sự lựa chọn cũng như yếu tố tạo sự trung thành của khách hàng dành cho sản phẩm/dịch vụ mà doanh nghiệp đang kinh doanh;
  • Nắm được những mấu chốt quan trọng và biết cách chăm sóc khách hàng một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, bao gồm: các nguyên tắc, quy trình, phương pháp, công cụ và kỹ thuật.

Nội Dung Khóa Học

STT NỘI DUNG THỜI LƯỢNG
(Buổi)
PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG  0.5
1 Công tác chăm sóc khách hàng hiện nay
2 Sự khác biệt giữa dịch vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng
3 Phát huy lợi thế cạnh tranh trong Chăm sóc khách hàng
PHẦN 2. YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CỦA DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 0.5
1 Yếu tố nghiệp vụ
2 Yếu tố quy trình
PHẦN 3. CÁC KỸ NĂNG TRONG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG  1
1 Đón tiếp Khách hàng
2 Giao tiếp trực diện
3 Giao tiếp qua điện thoại
4 Xử lý tính huống khách hàng than phiền
TỔNG THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC 2