InstructorVũ Xuân Vinh
TypeOnsite Course
Seat0/0
PriceFree
Book Now

Làm thế nào để xây dựng hệ thống lương thưởng đãi ngộ, cũng như chế độ phúc lợi, để động viên sự nỗ lực cống hiến của nhân viên là một công việc hết sức khó khăn và phức tạp. Nếu không hiệu quả dễ dàng xảy ra tình trạng dựa dẫm, so đo, ghanh ghét của nhân viên trong doanh nghiệp làm cho nhân tài chán nản ra đi.

Quản trị nhân lực là một trong những chức năng quan trọng và cơ bản của công tác quản trị, bởi con người là bộ phận nòng cốt, là nguồn lực quan trọng nhất và cũng chính là trung tâm của sự phát triển của một công ty, doanh nghiệp. Nếu như nói bộ phận bán hàng là mũi nhọn đứng đầu, mang lại mọi nguồn lợi, doanh thu cho doanh nghiệp, thì nhân sự được xem là hậu phương vững chắc giúp doanh nghiệp phát triển. Chính vì vậy, việc thu hút, đào tạo, tuyển dụng, đánh giá, sắp xếp những có năng lực, phẩm chất phù hợp với vị trí, đồng thời giám sát, lãnh đạo, đảm bảo phù hợp với luật lao động và việc làm… chính là nhiệm vụ hàng đầu của những nhà quản trị nhân sự.

Khoá thực hành được thết kế nhằm giúp học viên sẵn sàng đảm nhận công việc của một Chuyên viên Quản lý nhân sự tại Doanh nghiệp:

SAU KHÓA HỌC, HỌC VIÊN CÓ THỂ:

 • Hiểu rõ sơ đồ thăng tiến và các vị trí làm việc trong nghề nhân sự
 • Nắm vững chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động phòng Nhân sự tại công ty
 • Hiểu rõ các quy chế, quy định, quy trình thực hiện công việc quản lý nhân sự trong doanh nghiệp
 • Nắm vững các nghiệp vụ cơ bản của một chuyên viên quản lý nhân sự
 • Xử lý thành thạo các kỹ năng văn phòng
 • Có kỹ năng lập kế hoạch quản lý nhân sự cho nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau
 • Xử lý thành thạo các tình huống giao tiếp nội bộ trong công sở
 • Có kỹ năng viết quy trình, nghiệp vụ quản lý nhân sự

MÔN HỌC:

 • Tổng quan về Công ty và Phòng Nhân sự của Công ty
 • Chân dung Chuyên viên Quản lý Nhân sự
 • Nghiệp vụ tiếp nhận nhân sự tân tuyển
 • Thủ tục ký Hợp đồng lao động
 • Nghiệp vụ điều chỉnh chức danh, điều động nhân sự, bổ nhiệm nhân sự…
 • Kỹ năng mềm