InstructorVũ Xuân Vinh
TypeOnsite Course
Seat0/0
PriceFree
Book Now

Mọi người thường nghĩ về kế toán viên là những người cuồng toán, ngồi lọ mọ trong phòng tối với các bảng tính dài bất tận, mệt óc với các con số. Nhưng chuyện đó đã trở thành dĩ vãng. Kế toán ngày nay là sự kết hợp giữa phân tích, giải quyết vấn đề và phát hiện sai sót. Để làm công việc này, bạn phải có kĩ năng giao tiếp tốt và làm việc hiệu quả với mọi người, chứ không chỉ là với những con số.

Khoá thực hành được thết kế nhằm giúp học viên sẵn sàng đảm nhận công việc của một Chuyên viên Kế toán Doanh nghiệp

SAU KHÓA HỌC, HỌC VIÊN CÓ THỂ:

 • Nhận thức cơ bản về các quy trình hoạt động nghiệp vụ thực tế của các doanh nghiệp, qua đó sinh viên thực tập được giả định đóng vai trò ở vị trí là Kế toán tổng hợp tại các doanh nghiệp và nắm bắt cũng như thực hiện các công việc trong các quy trình;
 • Hiểu được quy trình làm việc của một Kế toán tổng hợp.
 • Biết cách tập hợp số liệu từ chi tiết lên sổ tổng hợp.
 • Biết cách kiểm tra số liệu, các định khoản của kế toán viên lên sổ chi tiết.
 • Biết cách xử lý và điều chỉnh số liệu khi kế toán viên hạch toán sai.
 • Biết cách xử lý chứng từ lập báo cáo thuế, lập Báo cáo tài chính
 • Rèn kỹ năng (i) sử dụng phần mềm kế toán doanh nghiệp trong tác nghiệp kế toán tại các doanh nghiệp; (ii) các kỹ năng cần thiết để xin việc thành công.

MÔN HỌC:

 • Tổng quan về cơ cấu tổ chức của công ty và phòng kế toán
 • Mô hình phòng kế toán doanh nghiệp
 • Hướng dẫn nghiệp vụ thực tế: (i) Thực hiện công việc mua mới, phân bổ, tính khấu hao CCDC – TSCĐ; (ii) Thực hiện công việc tính lương, các khoản bảo hiểm cho Công ty; (iii) Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thống kê,…;
 • Kỹ năng mềm