Mô Hình Công Ty Mô Phỏng

Giới Thiệu

Công ty mô phỏng là hệ thống phòng học mô phỏng theo các loại hình công ty/ doanh nghiệp với đầy đủ các chức danh. Tại đây, học viên sẽ đóng vai trò là các chuyên viên kinh doanh, chuyên viên marketing, chuyên viên tuyển dụng, nhân viên kế toán của doanh nghiệp và được trải nghiệm, học tập theo mô hình đào tạo với các hoạt động thực tế xảy ra trong doanh nghiệp, xử lý các tình huống bán hàng, triển khai các kế hoạch marketing, thao tác trên phần mềm nghiệp vụ ERP…

Với các hạng mục chuyển giao như 

  1. CHUYỂN GIAO MÔ HÌNH THỰC HÀNH
  2. CHUYỂN GIAO KHÓA HỌC ĐÀO TẠO CHỨC DANH
  • Chuyên viên hành chánh quản trị
  • Chuyên viên marketing
  • Chuyên viên quản lý nhân sự
  • Chuyên viên tuyển dụng
  • Chuyên viên kinh doanh
  • Chuyên viên thương mại điện tử

Tất cả các khóa học của VietVictory đều dựa trên mô tả công việc thực tế theo nhu cầu của doanh nghiệp