Biography

- 10 năm công tác trong lĩnh vực tài chính –  ngân hàng tại các vị trí quản lý: Giám đốc kênh Retail Assurance; Giám sát kinh doanh Vùng Đông Nam Bộ  – Prudential Việt Nam; Trưởng bộ phận đào tạo Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Sacombank; Giảng viên chuyên trách Ngân hàng Việt Nam Quốc Tế VIB. Hiện là Giám đốc chương trình đào tạo Kỹ năng cho các doanh nghiệp tại Viet Victory.

- Được đánh giá cao trong các khoá đào tạo kỹ năng cho doanh nghiệp: Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp, Kỹ năng giao tiếp thuyết phục, Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng chăm sóc khách hàng,…