Vũ Bình Dương
Kiểm soát viên TTQT - Vietcombank
View courses by Vũ Bình

Biography

- Hơn 11 năm kinh nghiệm làm việc tại Trung tâm Thanh toán quốc tế của Vietcombank chi nhánh TPHCM. Vị trí hiện tại: Kiểm soát viên bộ phận xử lý chứng từ L/C của Trung tâm Tài Trợ Thương Mại trực thuộc Vietcombank hội sở chính.

- Đã đạt chứng chỉ hành nghề “Chuyên gia tín dụng chứng từ” (CDCS) do ICC kết hợp với IFS School of Finance UK cấp.

- Thạc sỹ Tài chính-Ngân hàng.

- Giảng viên nội bộ phụ trách giảng dạy và hướng dẫn nghiệp vụ Thanh toán quốc tế tại Vietcombank.