Trần Xuân Huy
Cố Vấn HĐQT OCB - Nguyên TGĐ Sacombank

Biography

- 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành tài chính ngân hàng, đảm trách các vị trí: Tổng giám đốc Sacombank, Thành viên HĐQT Sacombank, Cố vấn HĐQT VIB, Chủ tịch công ty chứng khoán Hoàng Gia, ….

- Kinh nghiệm đào tạo cao cấp về tài chính – ngân hàng, là diễn giả tại một số hội nghị, hội thảo về tài chính ngân hàng

- Tham gia tư vấn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.