Biography

- 10 năm làm việc tại Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín và Ngân hàng Phát triển Mêkong với vị trị Giám đốc Trung tâm Dịch vụ khách hàng.

- Kinh nghiệm hoạt động Ngân hàng trong lĩnh vực: Phát triển mảng Sản phẩm dịch vụ Ngân hàng (Tiền gửi, tiền vay, Chuyển tiền,…); Bán hàng & Dịch vụ khách hàng; xây dựng các chương trình PR & Marketing tại Ngân hàng.

- Giàu kinh nghiệm trong việc phát triển & quản lý các dự án về hệ thống Core-banking tại Ngân hàng; xây dựng hệ thống quản lý thông tin khách hàng (CRM); xây dựng chương trình giám sát chất lượng (Quality Control); xây dựng hệ thống Contact Center.

- Về hoạt động đào tạo, được đánh giá cao trong vai trò huấn luyện và hướng dẫn xử lý các tình huống thực tế: Dịch vụ khách hàng; Chăm sóc khách hàng; Bán hàng qua điện thoại (Telesales)…

- Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (CSU)