Phạm Duy Hiếu
Nguyên Tổng Giám Đốc An Bình Bank

Biography

- 16 năm kinh nghiệm, kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

- Từng nắm giữ nhiều vị trí nhân sự cấp cao trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, cụ thể: Tổng giám đốc ABBank, Tổng giám đốc VietABank, PTGĐ Khách hàng doanh nghiệp VietABank…

- Được đánh giá cao trong các chương trình đào tạo cho Ngân hàng về các chuyên đề: tổ chức quản lý, phát triển con người, các nhóm kỹ năng chuyên môn về bán hàng, thẩm định…