Nguyễn Thúy Kiều

Biography

- 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế, làm việc tại các Ngân hàng: Sacombank, HSBC tại các vị trí như Trưởng bộ phận chuyển tiền quốc tế, Phó phòng phát triển kinh doanh  - Trung tâm thanh toán và tài trợ thương mại.

- Kinh nghiệm xây dựng Quy trình nghiệp vụ/sản phẩm thanh toán quốc tế tại Ngân hàng thương mại, tham gia các dự án phát triển các phần mềm ứng dụng thực hành nghiệp vụ ngân hàng, tham gia biên soạn giáo trình E-learning,…

- Giảng viên nội bộ - Trung tâm đào tạo Sacombank, huấn luyện quy trình tác nghiệp cho Chuyên viên thanh toán quốc tế, đào tạo sản phẩm thanh toán quốc tế cho đội ngũ quản lý, bán hàng tại Chi nhánh Ngân hàng ,…