Dương Thanh Sơn
Giám Đốc TTĐT - Big C

Biography

- 10 năm kinh nghiệm trong ngành Ngân hàng, phụ trách các vấn đề đào tạo và quản lý nguồn nhân lực.

- Từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Trung tâm đào tạo Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín Sacombank; Giám đốc dự án Techcomlead - do McKinsey tư vấn và chuyển giao cho Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam Techcombank, Giám đốc Trung tâm đào tạo Ngân hàng Việt Nam Quốc tế VIB. Hiện là Giám đốc đào tạo Big C Việt Nam.

- Được đánh giá cao trong hoạt động xây dựng hệ thống đào tạo, phát triển nhân lực ngân hàng, xây dựng từ điển năng lực, …