Chử Minh Tuấn

Biography

- 09 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, làm việc tại các Ngân hàng Mizuho, Techcombank, VIB tại các vị trí như Giám đốc quan hệ khách hàng, Trưởng phòng kinh doanh Khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, Trưởng phòng chiến lược và phát triển kinh doanh Khối Doanh nghiệp lớn. Hiện là Trợ lý Tổng giám đốc Ngân hàng VIB.

- Được đánh giá cao ở các chương trình đào tạo Kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh, Quản lý bán hàng cho các cấp quản lý chi nhánh tại các Ngân hàng Eximbank, MBBank, Techcombank, VIB.

- Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng – ESCP Europe and Paris Dauphine.